דף הבית » מאמרים » פיתוח כלכלי קהילתי

פיתוח כלכלי קהילתי

נכתב ע"י בתוך: מאמרים בתאריך: נובמבר 5th, 2011

האסטרטגיות לפיתוח כלכלי קהילתי

על בסיס הניסיון המצטבר בישראלוגם לפי הספרות המקצועית, ניתן לזהות 3 אסטרטגיות בסיסיות לפיתוח כלכלי קהילתי.

שיפור הבסיס הכלכלי של הקהילה

אסטרטגיה זו מבוססת על השימוש ביכולת ארגונית של גוף ציבורי/קהילתי כדי לקדם ולשפר את התפקוד הכלכלי של הקהילה.

אסטרטגיה זו כוללת:

  • קורסים להכשרה מקצועית.
  • סיוע מקצועי לעסקים קטנים.
  • פיתוח מסגרות לסיוע פיננסי (הלוואות, השקעות).
  • פיתוח תשתיות פיזיות הנדרשות לקיום וקידום תעשייה ותיירות.
  • יצירת הטבות מקומיות.

היעד של אסטרטגיה זו הינו העלאת רמת ההכנסה של התושבים ובסיס הכלכלי של הישוב/אזור.

אסטרטגיה זו מבוססת על התפקיד של גורמים ציבוריים/קהילתיים להוות שותפים פעילים ביצירת תנאים טובים לצמיחה של הסקטור הפרטי.

על ידי יצירת תנאי סף שיאפשרו לסקטור הפרטי לפעול על בסיס עסקי, הגורם הקהילתי "מרווח" מקומות עבודה/פרנסה, שירותים עסקיים/מסחריים, בסיס למסים והכנסה יותר גבוהה הן למשפחות והן לקופה הציבורית.


פיתוח שירותים קהילתיים על בסיס כלכלי

האסטרטגיה הזו מיועדת להרחיב את היקף ומגוון השירותים הקהילתיים חברתיים באמצעים כלכליים-עסקיים, אבל היעדים הם חברתיים וקהילתיים.

אסטרטגיה זו מתבססת על מכירת שירות בתנאי תחרות. הגורם הציבורי יכול למכור את השירות ישירות למשתמש או לקהל תמורה מזכיין עבור השימוש במתקן ציבורי והזכיין ימכור את השירות למשתמשים.

אמנם, יש לציין ששירות שמהותו שירות למטרות רווח אינו הופך להיות שירות קהילתי. הייעוד של שירות קהילתי הוא מתן מענה לצורך שאלות של ניהול עסקי ויעילות הינם פונקציה של השגת המטרות הציבוריות ולא רווח. שירות שמתקיים על בסיס 90% הכנסה עצמית יכול להיות שירות יעיל ואיכותי, אבל לא עסק אשר מפסיד 10% לשנה.

גם הקמת מתקנים יכולה להתבצע באופן מלא או באופן חלקי על בסיס כלכלי. המשתמשים יכולים לקנות "מניות שימוש" שמקנה להם זכויות מסוימות תמורת תשלום המיועד להקמת מתקן ציבורי. לחילופין, זכיין יכול לבנות מתקן ציבורי על חשבונו (מלא או חלקי) תמורת הזכות להפעיל את המתקן ולמכור שירותים לתושבים למספר שנים.

כמו כן, מתקן שהוקם על חשבון הציבור ומתנהל ומתוחזק באופן מאוזן בשוטף יכול להיות דוגמה מצוינת לשירות קהילתי אבל לא לעסק שחייב להחזיר גם את ההשקעה + רווח.

מהות אסטרטגיה זו היא החיבור בין כוחות השוק ומנדט ציבורי כדי להפחית את העלות הישירה לקופה הציבורית.

 השבחת נכסים

כאן הכוונה היא להעלאת ערך הנכסים בקהילה בעיקר בתי מגורים של תושבים. אסטרטגיה זו מתבססת על תהליכים אורבניים-סטטוטוריים וכוחות השוק. השבחת נכסים במובן הזה נובע בעיקר מתת-שימוש (ניצול לא יעיל) של קרקע יחסית לביקושים של שווק הנדל"ן. הפעילות במסגרת אסטרטגיה זו מתמקדת בשני מסלולים עיקריים:

                   – תכנון אורבני אשר מגדיל את היקף השימוש המותר (זכויות הבנייה המוגדרות בתב"ע) או אופי השימוש הייעודי קרקע המוגדרות בתוכנית מתאר.

                   – שיפור המצב הפיזי או התשתית של נכסים. הפעילות המעשית יכולה להיות שיפוץ הנכס המוסיף לערכו מעבר להשקעה הישירה או הטבת התשתיות, אשר גורמת להעלאת הערך הנכסי של הסביבה (יותר נגישות, יותר יפה ועוד).