דף הבית » מאמרים » פרמטרים לאבחון קהילתי

פרמטרים לאבחון קהילתי

נכתב ע"י בתוך: מאמרים בתאריך: נובמבר 5th, 2011

על מנת לבחון מצבו של קהילה בכלל ולהבין את היכולת שלה לקדם בהצלחה תהליך של צמיחה לאורך זמן יש חשיבות בראייה רב מימדי על יישוב.

בדרך כלל בניית פרופיל קהילתי/יישובי משלב פרמטרים רבים – חברתיים, פיזיים, וכלכליים.  הגישה המוצעת כאן גם מתייחס לשלושת המישורים האלו, אבל מחברת אותם לפי קטגוריות אחרות.

יש להבדיל בין פרמטרים שמתייחסים לתפקוד קהילתי ( COMMUNITY  FUNCTIONING ) כמו רמת השירותים קהילתיים או נגישות למגוון של מקומות פרנסה לבין פרמטרים שמודדים הון קהילתי (SOCIAL CAPACITY) כמו מידת המעורבות קהילתית של תושבים, קיום של רשתות קהילתיות, מידת שאימון ההדדי בין תושבים.  כמו חן יש גם לבחון מישור שלישי של נתונים בסיסיים כמו מיקום גיאוגרפי, נתונים דמוגראפיים וכד'.

כמובן יש אינטראקציה בין הפרמטרים האלו, ואחד מחזק/מחליש את השני. ניתוח מסוג זה מאפשר בניית תוכנית התערבות המתמקדת על הדינאמיקה הבסיסית של הקהילה.

תוכניות אשר מכוונות לשפר את איכות החיים לא בהיחרך מוסיפות ליכולת של יישוב לנהל את עצמו לטווח הארוך, ותוכניות אשר עוסקות בפיתוח מנהיגות לא מובילות לשיפור מיידי של איכות החיים ביישוב. לכן היכולת לתזמון והשילוב בין תוכניות מתאימות למצבו של קהילה ספציפית, מותנות באבחון של ההון הקהילתי.

ההון הקהילתי של יישוב משמש כנכס שבאמצעותו אפשר להפוך נתוני הייסוד של המקום לחיים קהילתיים איכותיים.

להלן תיאור של הפרמטרים על שלושת המישורים.

 

 1. פרופיל קהילתי – נתוני יסוד

כל הנתונים מתייחסים לכל האוכלוסייה ותת-קבוצות בפרט:

 • נתונים דמוגראפיים
 • חינוך והשכלה
 • תעסוקה
 • תשתיות פיזיות
 • בסיס כלכלי של היישוב
 • אופי קהילתי
 • שירותים קהילתיים
 • תפקיד אזורי של היישוב/קהילה
 • אופי של המגורים ורמת דיור
 • פרופיל של הרשות המקומית
 1. תפקוד קהילתי –  איכות חיים

כל הנתונים מתייחסים לכל האוכלוסייה ותת-קבוצות בפרט:

 • רמת תפקוד ושימוש של שירותים קהילתיים (הישגים בבית ספר, הקף של שירותי רווחה, וכד')
 • רמת הכנסה
 • מימוש היכולת המקצועית
 • הקף ואופי של חיים תרבותיים – קיום ופעילות של ארגונים/שירותים פורמאליים ומוסדות משפחתיים/קהילתיים/דתיים
 • רמת פשעי
 • מצב בריאות של האוכלוסייה
 • רמת מגורים/דיור
 • תחושת "זה שלי"/ניכור חברתי
 • Social, physical, and economic access למשאבי היישוב ומדינה
 • איכות הסביבה – אסטטיקה, שמירה על משאבי טבע, קיום של מתרדים (רעש, זיהומים, וכד')
 • ועוד……….

 

הון קהילתי –  SOCIAL CAPACITY

כל הנתונים מתייחסים לכל האוכלוסייה ותת-קבוצות:

ריכוז – ביזור של כוח POWER:

 • מי קובע את הסדר יום העירוני – גורמים מקומיים (חלוקת הכוח הציבורי) או גורמים חיצוניים?
 • עד כמה יש מסגרות למעורבות ציבורית להנהגה קהילתית – ועדות ציבוריות, הנהלות קהילתיות, תהליכי תכנון במעורבות ציבור וכד'.
 • תחושת היכולת להשפיע על החיים הקהילתיים.

רשתות חברתיות – NETWORKS:

 • עד כמה יש שת"פים רוחביים בתוך הקהילה: בין קבוצות של תושבים לבין עצמן (בין קבוצות הומוגניות, בין קבוצות הטרוגניות)/ בין ארגוניים (שירותים) שונים.
 • עד כמה יש שת"פים בתחום הקהילתי – אנכיים: בין תושבים לבין נותני שירותים (שיתוף לקוחות).
 • קיום של ארגונים וולונטאריים ושיעור ההשתתפות.
 • מספר בעלי תפקידים מקצועיים בכירים (ממשלתיים, עסקיים, עצמאיים-מקצועות חופשיים, ארגוניים) אשר מעורבים בחיים הקהילתיים של היישוב.

אימון הדדי –MUTUAL TRUST:

 • אימון בכדאיות של מעורבות קהילתית והכדאיות לפעול בפרוייקטים קהילתיים משותפים.
 • נכונות לתת למען הקהילה: תרומות, זמן, וכד'
 • תחושה של כולנו מרוויחים משת"פ לעומת שת"פ לפי אינטרסים צרים/נקודתיים

מנהיגות – LEADERSHIP

 • תפיסת תפקיד של מנהיגות קהילתית (קידום רווחת הכלל לעומת קידום אינטרסים) בעיני המנהגים עצמם.
 • תפיסת תפקיד של מנהיגות בעיני הציבור.

מעורבות/השתתפות – PARTICIPATION:

 • מידת התחושה של מחייבות חברתית.
 • רמת ההתנדבות בקהילה.
 • מעורבות פוליטית: מפלגות, שיעור המבצעים, נבחרים במועצה המקומית, פעילות פוליטית ארצית.

 

מידע INFORMATION

 • נגישות של מידע לציבור התושבים: שקיפות של השלטון המקומי, מערכות מידע נגישות לתושבים (פורמאליים ובלתי פורמאליים).
 • תחושת הנגישות של התושבים למשאבי היישוב והמדינה.

זהות חברתית – SOCIAL IDENTITY

 • תחושת ההזדהות עם הקהילה
 • סמלים משותפים ופרשנויות משותפות (של העולם/אירועים)
 • תחושה של היסטוריה משותפת
 • תחושה של "גורל המשותף"
 • מידת החפיפה בין קשרים חברתיים ומרחב המגורים.
 • תחושה ערכים משותפים

יכולת הכלה –ENCOMPASSMENT CAPACITY

 • רוחב שוליים של התנהגות "לא נורמטיבית" אבל עדיין בפנים (מידת החופש להיות שונה)
 • עוצמת הדבק החברתי לעומת השוני בין אנשים וקבוצות של אנשים
 • מידת הערך של יצירתיות ויזמות